ข่าวประชาสัมพันธ์


    ขอเชิญท่านเที่ยวงานใหญ่ประจำปี 2559 ของอำเภอชะอวด "งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะอวด ปี 59" ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2559  ณ ถนนหน้าเทศบาลอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมชมการออกร้านค้าจากส่วนราชการ สินค้าพื้นบ้านผลผลิตจากต้นกะจูด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแข่งขันกีฬาดอกจูดเกมส์  การประกวดนางงามดอกจูด

 18-19 กรกฎาคม พบกับ วงแคปเจอร์

  21 กรกฎาคม พบกับ หนังตะลุงคอนเสิร์ตฌามา 

  22 กรกฎาคม พบกับ พิมพา อาร์สยาม (พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

  23 กรกฎาคม พบกับ การแสดงจากทางอำเภอ

  24 กรกฎาคม พบกับ การแสดงจากนักเรียน

  25 กรกฎาคม พบกับ การแสดงจากทางอำเภอ

  26 กรกฎาคม พบกับ วงพาโล ปะทะ วงกลม

  27 กรกฎาคม พบกับ มโนราห์

  28 กรกฎาคม พบกับ การแสดงจากทางอำเภอ

  29 กรกฎาคม พบกับ คัดเลือกนางงามดอกจูดบาน

  30 กรกฎาคม พบกับ เอกชัย ศรีวิชัย

  31 กรกฎาคม พบกับ ตัดสินการประกวดนางงามดอกจูดบาน