โชว์ดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

โชว์ดรัมเมเยอร์และวงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มาพร้อมกับการควงคฑา2ไม้ อย่างปังโชว์เพลงฮิต ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2566 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โชว์ดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยา

โชว์ดรัมเมเยอร์และวงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยา มาพร้อมกับการควงคฑา2ไม้ อย่างปังโชว์เพลงฮิต ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2566 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โชว์ดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวด

โชว์ดรัมเมเยอร์และวงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวด มาพร้อมกับการควงคฑา อย่างปังโชว์เพลงฮิต ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2566 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดเล็ก

?ชนะเลิศ วัดทุ่งน้อย

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดควนมีชัย

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดชลธาราม (ย่านแดง)

 ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดกลาง

?ชนะเลิศ วัดหมื่นระงับรังสรรค์(หมื่นส้อง)

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดเลียบ

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดควนป้อม

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566 

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดใหญ่

?ชนะเลิศ วัดควนสมบูรณ์

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดตะเคียนทอง

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดรักขิตวัน

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

เมืองต้นน้ำ อิฐแผ่นงาม กุ้งก้ามกราม กระจูดสวย ห้วยน้ำใส

 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

      เมืองต้นน้ำ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด ไหลผ่านอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอำเภอหัวไทร ไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็น แม่น้ำปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช 

 

ประวัติความเป็นมาของชะอวด,ที่มาชะอวด,ประวัติชะอวด

     ประวัติความเป็นมาของ อ.ชะอวด

หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าใน พ.ศ.2310 หัวเมืองต่าง ๆ ตั้งตัวเป็นอิสระทางปักษ์ใต้ พระปลัดหนูผู้รักษาการเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งตัวเป็นอิสระ เรียกว่า "ชุมนุมเจ้านคร" ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ทั้งหมด สำหรับเมืองพัทลุงนั้น เจ้านคร (หนู) ได้ส่งหลานชายไปปกครอง เจ้าเมือง ผู้นี้ได้ย้ายเมืองพัทลุงไปตั้งที่บ้านท่าเสม็ด ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหลักฐานชี้ว่า บริเวณท่าเสม็ด เป็นพื้นที่ภายใต้การปกครองของพัทลุงมาตั้งแต่ครั้นพุทธศตวรรษที่ 19 แต่ภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในพุทธศตวรรษที่ 24 เมืองนครศรีธรรมราช ก็เข้ามามีอำนาจแทนพัทลุงที่อ่อนแอไป แต่อย่างไรก็ตามในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ท่าเสม็ดก็ผลัดเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อำนาจของทั้งพัทลุงและนครศรีธรรมราช เพราะว่าท่าเสม็ด เป็นชุมชนที่พัทลุงและนครศรีธรรมราช มีอำนาจอยู่เบาบางตามทฤษฏี "รัฐแสงเทียน" (Mandala) ที่อธิบายว่ามโนภาพในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของอำนาจการปกครองของจักรพรรดิในศูนย์กลางหนึ่ง ๆ เป็นเสมือนดวงเทียนที่ถูกจุดขึ้นในห้องมืดแสงสว่างหรืออำนาจมีอย่างเข้มข้นในอาณาบริเวณที่ใกล้กับจักรพรรดิหรือดวงเทียนนั้น

ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พรุยวนนก เป็นป่าที่อุดมสมบรูณ์

Read More

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หรือเขี่อนห้วยน้ำใส ตั้งอยุ่หมู่ที่ 5 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และหมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

Read More

ภาพงานลากพระ

มีการประกวดเรือพนมพระ และการประกวดขบวนลากเรือพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ­สยามบรมราชกุมารี

Read More

วัดเขมาราม(วัดควนยาว)

ภาพมุมสูงของวัดเขมาราม(วัดควนยาว) ตำบล เคร็ง อำเภอชะอวด

Read More