ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเที่ยว งานดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ครั้งที่ 36

      ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมชมการออกร้านค้าจากส่วนราชการ นาวากาชาด สินค้าพื้นบ้านผลผลิตจากต้นกะจูด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  การประกวดธิดาดอกจูด การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย

      และในวันที่ 29 มิถุนายน ชมขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด การประกวดขบวนพลังมลชน เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 16.00 น.

โดยเรียงลำดับขบวนดังนี้

 

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวด

-ขบวนบุปผชาติ เทศบาลตำบลชะอวด

-ขบวนบุปผชาติ อบต. ชะอวด

-ขบวนบุปผชาติ อบต. บ้านตูล

-ขบวนบุปผชาติ อบต. เกาะขันธ์

 

วงโยธวาทิต โรงเรียนเคร่งธรรมวิทยา

-ขบวนบุปผชาติ เทศบาลตำบลท่าประจะ

-ขบวนบุปผชาติ อบต. วังอ่าง

-ขบวนบุปผชาติ อบต. เขาพระทอง

-ขบวนบุปผชาติ อบต. ควนหนองหงษ์

 

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยา

-ขบวนบุปผชาติ อบต. ท่าเสม็ด

-ขบวนบุปผชาติ อบต. นางหลง

 

วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

-ขบวนบุปผชาติ อบต. ขอนขาด

-ขบวนบุปผชาติ อบต. เคร็ง

 

พบกับศิลปินบนเวทีมากมายทุกค่ำคืน

28 มิถุนายน พบกับ ไมค์ ภิรมย์พร

29-30 มิถุนายน พบกับ มโนราห์ ไข่เหลี่ยม

2 กรกฎาคม พบกับ แนนซี่ ท็อปไลน์

5 กรกฎาคม พบกับ วงกลม ประกวดธิดาดอกจูด รอบแรก (ชุดราตรีสั้น)

6 กรกฎาคม พบกับ วงพัทลุง

7 กรกฎาคม พบกับ บ่าววี

9 กรกฎาคม ประกวดธิดาดอกจูด รอบตัดสิน (ชุดไทย)

 

 

  ธิดาดอกจูด ประจำปี 2561 

ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 น้องพริกกี้ พันธุ์สุรีย์ หนูช่วย

ธิดาดอกจูดบาน 2561  ธิดาดอกจูดบาน อำเภอชะอวด

 

 ขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด