ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลากพระ อำเภอชะอวด 2561

      ขอเชิญเที่ยวงานลากพระ อำเภอชะอวด ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ­สยามบรมราชกุมารี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลามคม 2561 ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาล ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 ตุลาคม ชมขบวนเรือพนมพระจากวัดต่างๆในอำเภอชะอวด การประกวดขบวนลากพระ การประกวดเรือพนมพระ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก การประกวดเพลงร้องเรือ ประเภทเยาวชนและประชาชน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และการแสดงต่างๆ บนเวทีทุกค่ำคืน