ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอชะอวดพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 4 ราย

ผู้ป่วยโควิด19 อำเภอชะอวด

 

สรุป 24 มี.ค. 63 มีคนชะอวดติดเชื้อโควิดทั้งหมด 4 ราย
รายที่ 1 (ติดจากสนามมวยลุมพินี)ไปตรวจเองที่จ.สงขลา ไม่ผ่านระบบคัดกรองของอำเภอชะอวด
รายที่ 2 บุคคลในครอบครัวรายที่ 1 รักษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายที่ 3 คนขับรถตู้รายที่ 1 รักษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายที่4 (24มี.ค.63) บุคคลในครอบครัวรายที่ 3 รักษาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งหมดอยู่ในตำบลนางหลง