ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดเล็ก

?ชนะเลิศ วัดทุ่งน้อย

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดควนมีชัย

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดชลธาราม (ย่านแดง)

 ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดกลาง

?ชนะเลิศ วัดหมื่นระงับรังสรรค์(หมื่นส้อง)

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดเลียบ

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดควนป้อม

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566 

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดใหญ่

?ชนะเลิศ วัดควนสมบูรณ์

?รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดตะเคียนทอง

?รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดรักขิตวัน

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566

ผลการประกวดเรือพนมพระอำเภอชะอวดประจำปี 2566