ท่องบ้านยวน เกษตรท่องเที่ยว

ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่องบ้านยวน เกษตรท่องเที่ยว

 

 

 

พิกัด : ถนน ชะอวด - หนองบัว มาจากชะอวดเลย7/11 ท่าประจะประมาณ 700 เมตร