ย้อนอดีตชะอวด

 

แห่สาดจูดยาวที่สุดในโลก ในงานดอกจูดบานอำเภอชะอวด

แห่สาดจูดอำเภอชะอวด ดอกจูดบาน

 

      ในอดีตได้มีการจัดทำ เสื่อกระจูด (สาดจูด) ที่ยาวที่สุดในโลก ยาว 1,019 เมตร จำได้เสื่อกระจูดผื้นนี้ ชาวตำบลเคร็ง ร่วมกัน สารเมื่อปี ท่านนายอำเภอ ปรีชา สีชาย นายอำเภอชะอวด ปี 2536 -2537 

 

งานดอกจูดบานอำเภอชะอวด การแห่เสื่อกระจูดที่ยาวที่สูดในโลก

แห่สาดจูดในงานดอกจูดบานชะอวด