ย้อนอดีตชะอวด

ข้อมูลระดับน้ำท่วมในแต่ละปีอำเภอชะอวด ในปีต่างๆ

 

น้ำท่วมชะอวด

 

ที่มาข้อมูล ร้านเยี่ยมโอชา