ร้านเยี่ยมโอชา

ร้านเยี่ยมโอชา,ชะอวด

      เยี่ยมโอชา  ร้านอาหารเก่าแก่แห่ง อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช ร้านเปิดมานานแล้ว ประมาณปี 2504 ปัจจุบันดำเนินการโดยรุ่นที่ 2 บริการอาหารไทยใต้ อาหารทะเล หลากหลาย และมีชื่อเสียงที่ กุ้งแม่น้ำจากคลองชะอวด

กุ้งแม่น้ำ,คลองชะอวด

 

การเดินทาง

ร้านเยี่ยมโอชา,ชะอวด

แฟนเพจ ร้านเยี่ยมโอชา