หนานเรือ หนานครก

 ลานกางเต๊นส์หนานเรือ หนานครก มาเล่นน้ำ ชมธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบล เขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนานเรือ หนานครก

เที่ยวชะอวดหนานเรือ หนานครก

หนานเรือ หนานครก เที่ยวชะอวด

เที่ยวเขาพระทอง

การเดินทาง