ขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านชะอวด

ในงานแข่งขันกีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2558 อำเภอชะอวด 

 

หมวด: