พาเที่ยวในอำเภอชะอวด‬ วัดเขาพระทอง วัดเขาลำปะ น้ำตกหนานสวรรค์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส 

 

 
 

 

 

หมวด: