ข่าวประชาสัมพันธ์

ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์, พรุยวนนก, เที่ยวชะอวด, ป่าพรุชะอวด, เนินอินทร์แก้ว, ท่าสะท้อน, เนินกลาง, ท่าเข็น, ชะอวด

 

      ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พรุยวนนก เป็นป่าที่อุดมสมบรูณ์ เขียวขจี และมีสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ในป่า โดยเฉพาะ นกน้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด 1498 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา
ครอบคลุมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ เนินอินทร์แก้ว (หมู่ 3), ท่าสะท้อน (หมู่ 2), เนินกลาง (หมู่ 5), ท่าเข็น (หมู่ 7)

      ได้รับรางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2558 ได้แก่ ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 2,3,5,7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช