วัดเขมาราม(วัดควนยาว)

ที่อยู่:หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช

วัดควนยาว

พระพุทธรูปขาว วัดควนยาว