งานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด 2559

ประเพณีลากพระอำเภอชะอวด 2559

      ระหว่างวันที่ 10-19 ตุลาคม 2559 ณ ถนนหน้าเทศบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับการจำหน่ายสินค้ามากมายมีการประกวดเรือพนมพระ และการประกวดขบวนลากเรือพระ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ­สยามบรมราช

     แต่เนื่องด้วยประเทศไทย มีเหตุการสำคัญยิ่งในขณะนี้ คือการเสด็จสวรรคตแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 


ประกาศยกเลิกกิจกรรมรื่นเริงคือ
-การประกวดขบวนลากเรือพนมพระ
-การประกวดธิดาเรือพนมพระ
-การแข่งขันเรือพาย
-การแข่งขันเซปัคตะกร้อ
-การประกวดร้องเรือ
-การแข่งขันแทงต้ม
-การแสดงบนเวทีและมหรสพทั้งหมด

ชักพระอำเภอชะอวด 2559

ยังคงไว้เพียง การประกวดเรือพนมพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เท่านั้น และการมาของเรือพนมพระ ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
-งดการเต้น การร่ายรำหน้าขบวนเรือพนมพระ
-ประชาชนที่มากับเรือพนมพระ ขอให้แต่งกายด้วยสีไว้ทุกข์
-งดกลองยาว เว้นแต่โพนบนเรือพนมพระ
-งดการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรีสดบนรถนำเรือพนมพระ


ลากพระชะอวด 59

      วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานลากพระของพี่น้องชาวอำเภอชะอวดมาฝากกัน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีเรือพระจากวัดต่างๆในอำเภอชะอวดและอำเภอใกล้เคียง ลากเรือพระมาที่สนามหน้าเทศบาลอำเภอชะอวด