ประมวลภาพบรรยากาศน้ำท่วมชะอวด 2559

น้ำท่วมชะอวด 59