เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวด โดยเริ่มจากริมคลองฝั่งตะวันตก ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนท่วมบ้านเรือนริมคลองชะอวด ประชาชนขนข้าวของขึ้นไว้ที่สูง ในขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแล้วก็เข้าท่วมทุกพื้นที่ในอำเภอชะอวด โรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอน การสัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะบริเวณสะพานฝั่งตะวันตก ระดับน้ำสูงมาก กระแสน้ำไหลแรง น้ำท่วมอยู่ประมาณ 2 วันระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

น้ำท่วมอำเภอชะอวด 2563