การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

 • ประปาชะอวด

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด

  ที่อยู่ :
    11 หมู่ที่ 1
  ตำบล :
    ชะอวด
  อำเภอ :
    ชะอวด
  จังหวัด :
    นครศรีธรรมราช
  รหัสไปรษณีย์ :
    80180
  โทรศัพท์ :
    0-7538-1001
  โทรสาร :
    0-7538-1001
  อีเมล์ :
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เว็บไซต์ :
    -
  แฟนเพจ :