คลองชะอวด

 • คลองชะอวด

      คลองชะอวด,ริมคลอง,ชายคลอง,คลองตะเกียบ

  คลองชะอวด,ริมคลอง,ชายคลอง,คลองตะเกียบ

   

        คลองชะอวด เป็นคลองที่เกิดจากคลองต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกไหลมารวมกันเป็นคลองชะอวด เช่น คลองไม้เสียบ คลองลาไม คลองเกียบ เป็นต้น คลองชะอวดเป็นคลองที่กว้างและลึก ไหลผ่านหลายตำบล เช่น ตำบลท่าประจะ ตำบลชะอวด ตำบลท่าเสม็ด ตำบลเคร็ง ไหลไปทางอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร ลงสู่ทะเลที่อำเภอปากพนัง คลองชะอวดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญใช้หล่อเลี้ยงชาวอำเภอชะอวดและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ล่องเรือตามคลองศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด อีกทั้งยังมีการบอกเล่าเรื่องราววิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านผ่านการพายเรือหาปลา และการใช้ "ยอ" ซึ่งเป็นเครื่องมือในการหาปลาของชาวบ้านริมคลองชะอวดแห่งนี้ เพราะคลองชะอวดยังเป็นคลองที่กว้างและลึก เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้หล่อเลี้ยงชาวชะอวด 

   

 • ภาพเก่าๆ ชะอวดในอดีต

  ภาพชะอวดในอดีต

   

   

   

  งานดอกจูดบานอำเภอชะอวด การแห่เสื่อกระจูดที่ยาวที่สูดในโลก

   

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอชะอวดข้าราชการและภริยาข้าราชการในอำเภอตั้งแถวรับเสด็จที่หน้าที่

  นายอำเภอชะอวด(นายอากร ทองธวัช)กราบบังคมทูลถวายรายงานที่อำเภอชะอวด ที่มาของรูป http://www.gotonakhon.com

  รับเสด็จที่อำเภอชะอวด ปี2510 ที่มาของรูป http://www.gotonakhon.com/

   คลองชะอวดในอดีต

  คลองชะอวด เมื่อ35ปีที่แล้ว

  คลองชะอวด เมื่อ35ปีที่แล้ว

   

  ในหลวงเสร็จอำเภอชะอวด

   

  น้ำท่วม ร.ร.บ้านปากบางกลม อ.ชะอวด 40 ปีก่อน

   ภาพประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ เหตุการณ์น้ำท่วม ร.ร.บ้านปากบางกลม อ.ชะอวด 40 ปีก่อน คาดว่าบันทึกไว้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2520

   

  ท่าเรือตลาดล่าง ชะอวด

  (ท่าน้ำโกตุ้ย) ท่าเรือตลาดล่างเมื่อหลายปีก่อนตลาดปัจุบันสมัยก่อนเรียกตลาดบน

  ตลาดล่าง ชะอวด

   ตลาดล่าง ชะอวด

   เรือยนตร์ ชะอวด-หัวไทร

  เรือยนตร์(เรือในตำนานอีก1ลำ)
  นามเลิศไพบูลย์1 ชะอวด-หัวไทร

   

  เรือยนต์โดยสาร ชะอวด ปากพนัง

  เรือยนตร์ โดยสาร ชะอวด-ปากพนัง 

  คลองชะอวด,สะพานข้ามคลองชะอวด

  สะพานข้ามคลองชะอวด ก่อสร้างเมื่อ 4 กรกฏาคม 2528

   

   

  ตั๋วรถไฟในอดีต ชะอวด-กรุงเทพ

  ตั๋วรถไฟในอดีต ชะอวด-กรุงเทพ

  ตั๋วรถไฟในอดีต นครศรีฯ-ชะอวด

  นครศรีฯ-ชะอวด พศ.2533 - 2536

  ภาพถ่ายรถไฟไอน้ำ บริเวณชุมชนตลาดล่าง

  ภาพถ่ายรถไฟไอน้ำ บริเวณชุมชนตลาดล่าง

   

  น้ำท่วมชะอวด 5 มกราคม 2518 สถานีรถไฟชะอวด

  น้ำท่วมชะอวด 5 มกราคม 2518 สถานีรถไฟชะอวด

  น้ำท่วมชะอวด 2518 สถานีรถไฟชะอวด

  น้ำท่วมโรงพักปี 2518

  น้ำท่วมโรงพักชะอวด 2518