ธิดาดอกจูด

 • ขอเชิญเที่ยวงานดอกจูดบาน อำเภอชะอวด 2561

   

  ขอเชิญเที่ยว งานดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ครั้งที่ 36

        ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมชมการออกร้านค้าจากส่วนราชการ นาวากาชาด สินค้าพื้นบ้านผลผลิตจากต้นกะจูด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  การประกวดธิดาดอกจูด การแสดงบนเวทีของนักเรียนนักศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย

        และในวันที่ 29 มิถุนายน ชมขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด การประกวดขบวนพลังมลชน เริ่มเคลื่อนขบวนเวลา 16.00 น.

  โดยเรียงลำดับขบวนดังนี้

   

  วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวด

  -ขบวนบุปผชาติ เทศบาลตำบลชะอวด

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. ชะอวด

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. บ้านตูล

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. เกาะขันธ์

   

  วงโยธวาทิต โรงเรียนเคร่งธรรมวิทยา

  -ขบวนบุปผชาติ เทศบาลตำบลท่าประจะ

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. วังอ่าง

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. เขาพระทอง

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. ควนหนองหงษ์

   

  วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยา

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. ท่าเสม็ด

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. นางหลง

   

  วงโยธวาทิต โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. ขอนขาด

  -ขบวนบุปผชาติ อบต. เคร็ง

   

  พบกับศิลปินบนเวทีมากมายทุกค่ำคืน

  28 มิถุนายน พบกับ ไมค์ ภิรมย์พร

  29-30 มิถุนายน พบกับ มโนราห์ ไข่เหลี่ยม

  2 กรกฎาคม พบกับ แนนซี่ ท็อปไลน์

  5 กรกฎาคม พบกับ วงกลม ประกวดธิดาดอกจูด รอบแรก (ชุดราตรีสั้น)

  6 กรกฎาคม พบกับ วงพัทลุง

  7 กรกฎาคม พบกับ บ่าววี

  9 กรกฎาคม ประกวดธิดาดอกจูด รอบตัดสิน (ชุดไทย)

   

   

    ธิดาดอกจูด ประจำปี 2561 

  ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2 น้องพริกกี้ พันธุ์สุรีย์ หนูช่วย

  ธิดาดอกจูดบาน 2561  ธิดาดอกจูดบาน อำเภอชะอวด

   

   ขบวนรถบุปผชาติผลาชาติของดีเมืองชะอวด