ประมวลภาพงานลากพระอำเภอชะอวด 2560

งานลากพระอำเภอชะอวด 2560

ภาพบรรยากาศ งานลากพระอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าเทศบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการประกวดขบวนลากเรือพระ และ การประกวดเรือพนมพระ 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ­สยามบรมราชกุมารี 

ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ชิงถ้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาต

เราวันนี้เรามีภาพบรรยากาศและผลการประกวดเรือพนมพระมาฝากกัน....

 

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดควนสมบรูณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดหนองจิก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ พรหมมหาเถร

 

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดหมื่นระงับรังสรรค์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดขอนหาด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดไม้เสียบ

 

ผลการประกวดเรือพนมพระ ขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดดอนตาสังข์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วัดทุ่งโชน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วัดควนป้อม

 

งานลากพระอำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช

งานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด 2560